banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Hỏi cách install STS cho OsCommerce - shop  XML
  [Question]   Hỏi cách install STS cho OsCommerce - shop 14/01/2008 08:06:37 (+0700) | #1 | 110118
FidelCastroRuz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/08/2005 10:36:40
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
STS (simple template System là một hệ thống template dành cho mã nguồn shop online OsCommerce 2.2MS2 và 2.2RC1. Có thể thay đổi vẻ ngoài gian hàng điện tử của bạn một cách đơn giản. Trong cái form đơn giản nhất của nó, cho phép ta thay đổi diện mạo của shop bằng cách sửa chữa chỉ 1 file html.

Mình gặp thắc mắc khi cài STS, đó là không tìm được file catalog\includes\modules.php, hoặc thậm chí là 1 file nào tương tự như thế. Ai đã từng cài đặt thành công STS cho OsCommerce xin hướng dẫn cho mình với !

Cám ơn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|