banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Rất mong HVA kiểm tra bảo mật giùm Website !  XML
  [Question]   Rất mong HVA kiểm tra bảo mật giùm Website ! 10/08/2007 18:32:57 (+0700) | #1 | 78181
Zeros
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/07/2006 14:51:42
Messages: 121
Location: ...o0o...
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Tôi, Zeros đã đọc kỹ qui định kiểm tra bảo mật của HVA, nay mong muốn và ủy quyền cho nhóm kiểm tra bảo mật HVA check website tại địa chỉ: http://www.equest.edu.vn

Url xác nhận: http://www.equest.edu.vn/xacnhan.html

Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ HVA và mọi người để Website hoàn thiện hơn.

Xin cảm ơn !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Rất mong HVA kiểm tra bảo mật giùm Website ! 16/08/2007 12:47:44 (+0700) | #2 | 79189
Quan Vân Trường
HVA Friend

Joined: 19/07/2002 10:13:30
Messages: 115
Location: 9:00PM-6:00AM
Offline
[Profile] [PM]
Đã PM.
Thân.
Kernel Panic.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|