banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Modem không cấp phát ip động  XML
  [Question]   Modem không cấp phát ip động 21/04/2014 11:35:08 (+0700) | #1 | 280404
tribeo_tk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/04/2010 01:09:27
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại mô hình mạng ở nhà em là:
Modem -> Switch -> 2 con wifi: Tổng kết nối là 5 máy.

Địa chỉ đường mạng là 192.168.1.1

Vài ngày lại đây có 1 hoặc 2 máy không vào mạng được. Em kiểm tra ipconfig thì thấy địa chỉ mạng là 167.123.x.x và đường mạng giờ là một chuỗi kỹ tự không rõ ràng. Em thiết lặp lại địa chỉ ip tĩnh cho máy đó thì ok nhận được mạng. Ngay cả mạng di động của em cũng bị trường hợp này phải set lại ip tĩnh (như thế đi ra ngoài rất là bất tiện). Lúc bạn bè tới nhà chơi, thì có một số người kết nối được còn một số khác thì ko vào được phải set lại ip tĩnh.
Anh chị nào đã gặp phải trường hợp này giúp tìm tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố này với.
Chân thành cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem không cấp phát ip động 22/04/2014 14:41:12 (+0700) | #2 | 280411
tuandntk5
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/02/2010 07:41:12
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Bạn thử tắt chế độ DHCP của modem đi chỉ để DHCP của switch xem thế nào.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem không cấp phát ip động 23/04/2014 09:31:51 (+0700) | #3 | 280414
smartking91
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2010 21:41:46
Messages: 16
Offline
[Profile] [PM]
Cho mình hỏi là 2 con modem wifi của bạn dùng với chức năng là switch hay là chức năng router?
+ Trường hợp 1: Modem wifi chỉ dùng như một switch: Tất cả các máy trong mạng đều được cấp phát IP bởi DHCP của modem internet (Tất cả các máy cùng một dải mạng). Trường hợp sử dụng thế này quá trình cấp phát ip rất hay bị lỗi. Mình cũng hay bị và cũng ko biết khắc phục thế nào.
+ Trường hợp 2: Modem wifi dùng chức năng như một router: nó nhận ip được cấp phát từ modem internet và nó phát wifi theo một dải mạng mới. Nếu cài đặt thế này thì quá trình kết nối giữa các máy trong mạng LAN phức tạp hơn vì nó nhiều dải mạng khác nhau. Nhưng dùng theo cách này thì sử dụng mạng và quá trình cấp phát IP có vẻ ổn định hơn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|