banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Tình huống HSRP trong mạng LAN có 2 Switch 3560.  XML
  [Discussion]   Tình huống HSRP trong mạng LAN có 2 Switch 3560. 03/04/2014 21:35:31 (+0700) | #1 | 280177
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Mô hình : 2 Switch 3560 thiết kế HSRP. Phía dưới 2 core swtich có các access switch. Trong hệ thống chia nhiều vlan.
Cấu hình HSRP, tui có vài câu mang tính nguyên tắc 1 chút về cấu hình HSRP cho mô hình này.

Thứ 1 là mô hình này chạy "HA" nên hơn , tức chạy kiểu Active/Standby hay Load sharing hay hơn ?

Thứ 2 là, mô hình này nếu chạy Standby/Active thì nguyên tắc cấu hình thế nào ?

Thứ 3 là, mô hình này nếu chạy kiểu Load sharing thì nguyên tắc cấu hình thế nào ?

Thanks anh em quan tâm góp ý.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Tình huống HSRP trong mạng LAN có 2 Switch 3560. 11/04/2014 17:59:05 (+0700) | #2 | 280301
StarGhost
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2005 20:34:22
Messages: 662
Location: The Queen
Offline
[Profile] [PM]
Nói chung về mặt nguyên tắc thì HSRP được thiết kế cho Standby/Active, còn Load Sharing chỉ là side effect của nó. Thế nên nếu không cần thiết thì không nên dùng HSRP cho load sharing, vì HSRP không có hỗ trợ thêm các chức năng chuyên biệt của load sharing như load distribution, dynamic balancing, etc.

Còn về câu hỏi nguyên tắc cấu hình thì mình cũng không rõ là bạn hỏi cái gì, vì chỉ có 2 cái switches thì cần cái nguyên tắc gì ngoài việc bảo đảm connectivity. Nếu vẫn muốn dùng load sharing thì cần đảm bảo load được chia sẻ đều giữa các paths (cả outgoing và incoming), vì HSRP chỉ có tác dụng đối với outgoing traffic, và cần sự phối hợp của host configuration và/hoặc DHCP.
Mind your thought.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|