banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Quá trình nạp dữ liệu của windows sau khi đăng nhập vào domain  XML
  [Question]   Quá trình nạp dữ liệu của windows sau khi đăng nhập vào domain 21/03/2014 16:06:38 (+0700) | #1 | 280085
[Avatar]
ngochoan2003
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/05/2003 14:09:36
Messages: 91
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Các bác cho e hỏi chút về mạng, Tình hình là cơ quan em sử dụng một domain name để quản lý máy tính.
Khi mình đăng nhập vào domain này thông qua tài khoản được cấp phép thì mật khẩu của Administrator tại máy của mình sẽ tự động thay đổi theo mật khẩu mà domain đã qui định.
( E phải phá pass thông qua Hiren boot. Nhưng nếu đăng nhập vào domain thì sẽ bị reset )
các bác cho e hỏi làm thế nào để biết máy tính của mình có những thay đổi, cập nhật những gì khi đăng nhập vào domain ?
Có phần mềm nào hay phương thức nào để biết được không ?
em cảm ơn nhiều.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Quá trình nạp dữ liệu của windows sau khi đăng nhập vào domain 21/03/2014 22:03:05 (+0700) | #2 | 280088
themoon152
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/07/2012 22:17:32
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Cái này là do admin quy định về policy của user. Lúc tạo user admin chắc là đã để chế độ thay đổi password khi đăng nhập
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|