banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Hỏi cách giám sát internet trafic cho LAN  XML
  [Question]   Hỏi cách giám sát internet trafic cho LAN 11/01/2014 10:41:01 (+0700) | #1 | 279448
[Avatar]
huan_ng
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/03/2005 23:10:38
Messages: 259
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Hi Forum,

Tôi có mô hình mạng đơn giản như dưới đây, ngoài FW do cty mẹ controll, thì các thiết bị khác tôi quản lý. Tôi có dùng Cacti để giám sát băng thông của internet line, thỉnh thoảng thấy bandwidth lên maximum. Tôi muốn dựa trên các thiết bị router hay core/access sw (chung 1VLAN ID) để có được 1 report biết được PC client nào (= MAC hoặc IP address) down/upload được không? ACE nào có kinh nghiệm xin chia sẽ. Xin trân trọng cám ơn.Not much but not nothing
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi cách giám sát internet trafic cho LAN 10/02/2014 21:57:17 (+0700) | #2 | 279697
[Avatar]
Mulan
HVA Friend

Joined: 01/02/2002 15:09:07
Messages: 274
Location: 127.0.0.1
Offline
[Profile] [PM]
1. Description từng port Switch nối với PC của User
2. Bật SNMP trên Switch
3. Dùng Cacti lấy thông số của các port Switch
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi cách giám sát internet trafic cho LAN 22/02/2014 14:12:07 (+0700) | #3 | 279847
[Avatar]
huan_ng
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/03/2005 23:10:38
Messages: 259
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Đã làm được. Thanks nhiều.
Not much but not nothing
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|