banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Cần tuyển người làm về bảo mật  XML
  [Employment]   Cần tuyển người làm về bảo mật 08/01/2014 10:37:57 (+0700) | #1 | 279427
Tamii
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 02:00:17
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
Cần tuyển chuyên viên kiểm tra bảo mật, thông tin chi tiết tại http://www.itas.vn/news/cong-ty-itas-thong-bao-tuyen-dung-nhan-luc-62.html. Các bạn có nhu cầu xin gửi cv về mail info@itas.vn.
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   Cần tuyển người làm về bảo mật 16/01/2014 22:18:41 (+0700) | #2 | 279475
tu1988
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/01/2011 06:54:14
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
This post is set hidden by a moderator because it may be violating forum's guideline or it needs modification before setting visible to members.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|