banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính các port của x86  XML
  [Question]   các port của x86 26/03/2012 14:50:41 (+0700) | #1 | 259889
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Trên kiến trúc x86 có hai chỉ lệnh là in và out (assembly). Tôi muốn hỏi chi tiết thêm là các port chi tiết của nó ra sao.
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Question]   các port của x86 29/03/2012 13:43:12 (+0700) | #2 | 260267
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
cảm ơn, bây giờ mình đã biết các port đó là gì rùi
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Question]   các port của x86 08/04/2012 20:56:11 (+0700) | #3 | 261041
Xr0.9999
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/08/2011 19:55:11
Messages: 16
Location: Gia Nghĩa
Offline
[Profile] [PM]
đó là gì vậy a? a có thể chia sẻ em với được không ?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|