banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Một số thắc mắc về bảo mật mạng không dây  XML
  [Question]   Một số thắc mắc về bảo mật mạng không dây 17/07/2010 20:32:56 (+0700) | #1 | 215596
jforum3000
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2007 02:53:39
Messages: 1172
Offline
[Profile] [PM]
Mình đang có một số thắc mắc về bảo mật mạng không dây

- Thuật toán mã hoá AES/CCMP của giao thức WPA2 có gì khác biệt và tiên tiến hơn so với TKIP của WPA trong việc bảo mật?

- Hiện nay giao thức WPA và WPA2 có thể bị bẻ khoá mà không theo cách brute force hoặc dictionary được không?

- Trình aircrack-ng bẻ khoá mạng không dây (cụ thể trường hợp đơn giản là WEP) dựa trên nguyên lý và cách thức hoạt động như thế nào? //Mình chỉ biết là dựa trên cơ chế chạm khoá khi generate các vecto khởi tạo IV, do độ dài của nó hơi ngắn (24bit)

- Cần cài đặt những gì trên đường ống VPN để bảo mật?

Mong các bạn giúp đỡ. Xin cám ơn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|