banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Đối phó với việc dò password email  XML
  [Question]   Đối phó với việc dò password email 12/03/2010 13:08:45 (+0700) | #1 | 206703
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
Hi all !

Hiện nay minh đang có một vấn đề là có một số bác đang cố tình dò password của các account mail.
Đây là dòng log trên server
Code:
2010-03-12 07:20:36,607 WARN  [Pop3Server-23510] [ip=213.80.73.45;] security - cmd=Auth; account=admin@mycompany.com.vn; protocol=pop3;
 error=authentication failed for admin, invalid password;


--> thằng nay nó mượn proxy nước ngoài mình có thể deny network nó luôn

Code:
2010-03-12 05:42:11,363 WARN  [Pop3SSLServer-749] [ip=209.85.221.32;] security - cmd=Auth; account=admin@mycompany.com.vn; protocol= pop3; 
error=authentication failed for admin, invalid password;


---> thằng này của google, không thể deny đươc

Tất cả các user đều đươc cấu hình login sai 3 lần khóa. Vậy cho mình hỏi có cách nào giải quyết các ip đến tự google ....và các biện pháp ứng phó với trường hợp này.

Thân
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|