banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp?  XML
  [Question]   Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 26/05/2009 20:58:13 (+0700) | #1 | 181922
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Mình có hai Pc và một máy in HP LASERJET 8000 N (máy in có cổng mạng cắm trực tiếp để kết nối mạng) giờ mình muốn cắm cả hai pc và máy in vào switch để hai pc có thể in được thì làm thế nào?(Chú ý : 2 máy in độc lập không cần phải bật máy này lên thì máy kia mới in được)
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 26/05/2009 22:30:20 (+0700) | #2 | 181929
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

vutai wrote:
Mình có hai Pc và một máy in HP LASERJET 8000 N (máy in có cổng mạng cắm trực tiếp để kết nối mạng) giờ mình muốn cắm cả hai pc và máy in vào switch để hai pc có thể in được thì làm thế nào?(Chú ý : 2 máy in độc lập không cần phải bật máy này lên thì máy kia mới in được) 


Chỉnh lại tiêu đề. Cám ơn.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 26/05/2009 22:45:23 (+0700) | #3 | 181930
[Avatar]
ktth
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/07/2007 20:21:18
Messages: 92
Location: Thanh Ết ấu ây
Offline
[Profile] [PM]

vutai wrote:
Mình có hai Pc và một máy in HP LASERJET 8000 N (máy in có cổng mạng cắm trực tiếp để kết nối mạng) giờ mình muốn cắm cả hai pc và máy in vào switch để hai pc có thể in được thì làm thế nào?(Chú ý : 2 máy in độc lập không cần phải bật máy này lên thì máy kia mới in được) 

Mĩnh nghĩ bạn cứ cắm máy in vào Switch ,bật DHCP rồi tiến hành cài máy in cho PC, nó sẽ tự tìm IP máy in do DHCP cấp và in bình thường thôi smilie
Các bác đừng đánh em!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 27/05/2009 00:29:51 (+0700) | #4 | 181946
mrhoangha
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/07/2008 18:40:28
Messages: 484
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]

Cách cấu hình này áp dụng cho máy in HP LaserJet 5, 5N, 5M, 5Si, 5Si MX, 4, 4M, 4 Plus, 4M Plus, 4V, 4MV, 4Si, 4Si MX, IIISi, 4000, 4050, 4100, 4500, 4550, 5000, 5100, 8500, 8550, 8000, 8150, HP 2500c Professional series, HP Business Inkjet 2200, 2250, 2600.

Trên bảng điều khiển của máy in, bạn thực hiện các bước sau:

- Bấm Menu cho đến khi một trong những thông số sau xuất hiện (tùy theo mỗi dòng máy) AUX IP, MIO, MIO 1, MIO 2, EIO 1, EIO 2.

Đối với máy HP Laser IIISi: bấm nút Menu cho đến khi xuất hiện PCL Config hoặc PS Config.

- Bấm nút Item, chọn CFG NETWORK rồi bấm nút Value (hoặc nút +/-) để thay đổi giá trị CFG NETWORK =YES*.

- Bấm nút Select hoặc Resume (để lưu lại giá trị đã thay đổi).

- Bấm nút Item để chọn CFG TCP/IP sau đó bấm nút Value (hoặc nút +/-) thay đổi giá trị CFG TCP/IP=YES*.

- Bấm nút Select hoặc Resume.

- Bấm nút Item để chọn BOOTP rồi bấm nút Value (hoặc nút +/-) đó thay đổi giá trị BOOTP=NO*.

- Bấm nút Select hoặc Resume.

- Bấm nút Item để chọn các thông số IP (địa chỉ IP của JetDirect), SM (subnet mask), LG (địa chỉ IP của syslog server - dùng để ghi lại log file), GW (địa chỉ IP của gateway) từ Byte 1 đến Byte 4, bấm nút Value (hoặc nút +, -) để thay đổi giá trị và bấm nút Select hoặc Resume để lưu lại thông số.

Giá trị mặc đinh sẽ có dấu * trên màn hình. Đối với thông số LG hoặc GW, nếu bạn không muốn cấu hình thì các byte phải để ở giá trị là 0*.

Ví dụ: nếu bạn muốn cấu hình máy in có địa chỉ:

IP: 192.168.1.100

Subnet mask: 255.255.255.0

Syslog server: 192.168.1.1

Default gateway: 192.168.1.254

Trên máy in bạn sẽ cấu hình các giá trị tương ứng như sau:

IP Byte 1: 192*, IP Byte 2: 168*, IP Byte 3: 1*, IP Byte 4: 100*

SM Byte1: 255*, SM Byte2: 255*, SM Byte3: 255*, SM Byte4: 0*

LG Byte1: 192*, LG Byte2: 168*, LG Byte3: 1*, LG Byte4: 1*

GW Byte1: 192*, GW Byte2: 168*, GW Byte3: 1*, GW Byte4: 254*

- Bấm nút Go hoặc Online để lưu lại cấu hình vào JetDirect.

- In tờ Self Test để kiểm tra địa chỉ IP đã cấu hình.

Chú ý: đừng quan tâm đến CFG NETWORK=XXX, CFG TCP/IP=XXX (XXX=YES/NO). Sau khi đã cấu hình là YES, thông số này sẽ xuất hiện là NO.
 


Còn Add printer thì cào Control Panel của từng máy mà add.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 27/05/2009 07:02:45 (+0700) | #5 | 182015
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
ok Đúng là cái mình cần. Để mình thử xem thế nào.Cảm ơn ?
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 27/05/2009 07:21:33 (+0700) | #6 | 182020
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Làm sao để bít được mình đã kết nối máy in thành công vào mạng.Mà giờ để in thì phải cùng cài driver ở 2 pc hả? Mình thiết lập các máy như sau có đúng không ?

PC1:
DHCP
IP: 192.168.1.2
SM: 255.255.255.0
GW:192.168.1.1

PC2:
DHCP
IP : 192.168.1.3
SM: 255.255.255.0
GW:192.168.1.1

MÁY IN:
IP :192.168.1.18
SM:255.255.255.0
LG:0.0.0.0
GW:192.168.1.1

Giúp mình với ?
:-(
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 27/05/2009 10:32:00 (+0700) | #7 | 182040
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

vutai wrote:
Làm sao để bít được mình đã kết nối máy in thành công vào mạng 

Print a test page.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 30/05/2009 20:49:14 (+0700) | #8 | 182351
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]

vutai wrote:
Làm sao để bít được mình đã kết nối máy in thành công vào mạng.Mà giờ để in thì phải cùng cài driver ở 2 pc hả? Mình thiết lập các máy như sau có đúng không ?

PC1:
DHCP
IP: 192.168.1.2
SM: 255.255.255.0
GW:192.168.1.1

PC2:
DHCP
IP : 192.168.1.3
SM: 255.255.255.0
GW:192.168.1.1

MÁY IN:
IP :192.168.1.18
SM:255.255.255.0
LG:0.0.0.0
GW:192.168.1.1

Giúp mình với ?
:-(  

Không ai giúp mình với!
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 30/05/2009 22:49:30 (+0700) | #9 | 182363
[Avatar]
beo_beo37
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2007 14:04:27
Messages: 550
Location: 255.255.255.255
Offline
[Profile] [PM]

vutai wrote:

vutai wrote:
Làm sao để bít được mình đã kết nối máy in thành công vào mạng.Mà giờ để in thì phải cùng cài driver ở 2 pc hả? Mình thiết lập các máy như sau có đúng không ?

PC1:
DHCP
IP: 192.168.1.2
SM: 255.255.255.0
GW:192.168.1.1

PC2:
DHCP
IP : 192.168.1.3
SM: 255.255.255.0
GW:192.168.1.1

MÁY IN:
IP :192.168.1.18
SM:255.255.255.0
LG:0.0.0.0
GW:192.168.1.1

Giúp mình với ?
:-(  

Không ai giúp mình với! 


Vutai đã gán IP cho máy in chưa? Từ client đã ping tới được IP mà gán cho Printer server chưa?
Nếu từ client đã ping ngon tới Printer server thì vutai có thể tham khảo thêm ở site này:
http://www.edimax.com/images/Image/FAQ/PrintServer/General-Print/ConfigTCPIP-PS1203&05.pdf
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt máy in trên mạng . XIn giúp? 01/06/2009 23:44:11 (+0700) | #10 | 182563
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Okê! Mình làm được rùi. Cảm ơn bạn nhiều..!
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|