banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận việc định hướng Tư vấn tự học CompTIA Security+ SY0-201  XML
  [Question]   Tư vấn tự học CompTIA Security+ SY0-201 05/02/2009 00:18:55 (+0700) | #1 | 168162
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
Chào cả nhà,kế hoạch năm nay mình tính vác cái bằng này về nhà. Bạn nào đã học và thi qua cái này,xin giúp mình trong việc như tài liệu chuẩn cần đọc, tài liệu triển khai mô hình thực tế và các bai thi ... thanks .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Tư vấn tự học CompTIA Security+ SY0-201 05/02/2009 08:11:44 (+0700) | #2 | 168204
[Avatar]
dungth02
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/12/2008 21:33:01
Messages: 72
Offline
[Profile] [PM]
Tặng bác một cái link, chúc bác thành công.
http://avaxhome.ws/ebooks/security_info/CompTIA_Security.html
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|