banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows ghost với autoexec.bat  XML
  [Question]   ghost với autoexec.bat 23/10/2008 00:47:37 (+0700) | #1 | 156185
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người .

Hiện tại mình muốn thực hiện công việc ghost tự động bằng file autoexec.bat . Khi máy tinh boot lên thì ngừoi xử dụng sẽ có 3 tùy chọn:

1.ghost hdh
2.restore hdh
3.exit

Trong khoang thởi gian 5s không nhấn phím nào thì tiếp tục vào windows bình thường.

Máy tính hiện tại có 1 ổ đĩa và 3 phân vùng, c :hdh ,d:data, e:backup . Ổ c chứ hdh đươc định dạng là ntfs va không có dos . File ghost.exe và ảnh ghost hdh se đựoc đặt trong e:\backup.

Để thực hiện yêu cầu trên thì mình cần phải làm những bước như thế nào ? thân

p/s: em đã google và đọc một số bài rùi.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: ghost với autoexec.bat 23/10/2008 03:26:11 (+0700) | #2 | 156193
[Avatar]
huyduoc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2007 23:24:52
Messages: 93
Location: đâu nhỉ
Offline
[Profile] [PM] [Email]
mình có ý kiến thế này:
bạn có thể load cái này về http://www.mediafire.com/?ce4s3zmquor và giải nén vào phân vùng chứa OS
sau đó copy files ntfs4dos trong hiren's boot bằng soft WInuha
http://www.softpedia.com/progDownload/WinUHA-Download-5148.html
vào patition chứa OS soan 2 files vídu:ghost.bat và phuchoi.bat với nội dung :
GHOST.EXE -clone,mode=pload,src=E:\backup\winxp.GHO:1,dst=1:1 -pwd=(pass tuy ban) -sure -rb(ví dụ đây là files để phục hồi win, còn files này tên là phuchoi.bat
GHOST.EXE -clone,mode=pload,src=E:\backup\restore.GHO:1,dst=1:1 -pwd=(pass tuy ban)sure -rb
sau đó bạn vào dos chạy ntfs4dos "enter"
sau đó nhan ghost, hoặc phuchoi "enter" để phục hồi OS
ko hay lắm nhưng cũng tạm
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: ghost với autoexec.bat 23/10/2008 22:26:52 (+0700) | #3 | 156287
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]

huyduoc wrote:
mình có ý kiến thế này:
bạn có thể load cái này về http://www.mediafire.com/?ce4s3zmquor và giải nén vào phân vùng chứa OS
sau đó copy files ntfs4dos trong hiren's boot bằng soft WInuha
http://www.softpedia.com/progDownload/WinUHA-Download-5148.html
vào patition chứa OS soan 2 files vídu:ghost.bat và phuchoi.bat với nội dung :
GHOST.EXE -clone,mode=pload,src=E:\backup\winxp.GHO:1,dst=1:1 -pwd=(pass tuy ban) -sure -rb(ví dụ đây là files để phục hồi win, còn files này tên là phuchoi.bat
GHOST.EXE -clone,mode=pload,src=E:\backup\restore.GHO:1,dst=1:1 -pwd=(pass tuy ban)sure -rb
sau đó bạn vào dos chạy ntfs4dos "enter"
sau đó nhan ghost, hoặc phuchoi "enter" để phục hồi OS
ko hay lắm nhưng cũng tạm
 


Mình nghĩ các tham số mode và dst có vấn đề. Sao mình không xử lý trên autoexec.bat luôn mà phải tạo 2 file này. thân
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|