banner

[Rule] Nội Quy  [Home] Diễn đàn  [Portal] Portal  
[Members] Danh sách thành viên  [Statistics] Thống kê  [Search] Tìm kiếm  [Reading Room] Phòng đọc 
[Register] Đăng ký  
[Login] Đăng nhậphttp  | https  ]
 
Diễn đàn chính Những thảo luận khác RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ?  XML
  [Hỏi đáp]   RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 21:44:10 (+0700) | #1 | 137632
NPham
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/06/2008 21:11:02
Bài gởi: 8
Offline
[Profile] [PM]
Như các bạn đã biết BKIS đã thừa nhận sự dụng file rar.exe trong phần mềm WinRAR của RarLAB cho sản phẩm BKAV Pro của mình, và cũng đã mua bản quyền WinRAR và giữa năm 2007. đây là xác nhận 1 chiều từ phía BKIS.

Còn về phía RarLAB liệu họ có bán "bản quyền" ( copyright ) phần mềm WinRAR cho BKIS ( theo xác nhận của anh Quảng ) hay chỉ bán giấy phép sử dụng ( license ) mà thôi.

Chúng ta vào đây theo dõi thông tin nhé !

[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 22:04:50 (+0700) | #2 | 137635
Reversing...
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/12/2007 06:28:04
Bài gởi: 117
Đến từ: -1.-1.-1.-1
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Điều kiện cần và đủ để BKIS không vi phạm bản quyền của WinRar( copywrite infringement) là

- BKIS đã mua copywrite của WinRar ( cần )
- BKIS có license cho phép nhúng rar.exe ( đủ )
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 22:12:45 (+0700) | #3 | 137636
[Avatar]
lQ
Moderator

Joined: 29/03/2005 17:06:20
Bài gởi: 494
Offline
[Profile] [PM]
02 ông NPham và Reversing...
- không hiểu hoặc cố tình không hiểu gì về copyright và license rồi;
- chỉ cần suy luận một chút về copyright thì sẽ biết là nó có được bán hay là không. Và nếu có, thì kết xuất của chương trình rar.exe sẽ như thế nào. Có cái phần mềm nào ghi (C) by abc & xyz không nhỉ?
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 22:28:13 (+0700) | #4 | 137638
[Avatar]
redheartvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/06/2008 14:02:32
Bài gởi: 31
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]

lQ wrote:
02 ông NPham và Reversing...
- không hiểu hoặc cố tình không hiểu gì về copyright và license rồi;
- chỉ cần suy luận một chút về copyright thì sẽ biết là nó có được bán hay là không. Và nếu có, thì kết xuất của chương trình rar.exe sẽ như thế nào. Có cái phần mềm nào ghi (C) by abc & xyz không nhỉ? 

Đúng rồi, điều 1, điều 1 và điều 1 của WinRAR License for use and distribution Không bán được và cũng không mua được.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 22:56:42 (+0700) | #5 | 137650
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Bài gởi: 9353
Đến từ: down under
Offline
[Profile] [PM]
Vào /hvaonline/posts/list/23019.hva mà đọc cái bản tiếng Anh và tiếng Việt (tôi vừa dịch) để nắm thế nào là copyright, thế nào là license trước khi bàn loạn linh tinh.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 23:14:52 (+0700) | #6 | 137654
TQN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 22:28:01
Bài gởi: 888
Đến từ: Biết làm chi ?
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Tui xin giải đáp tại đây 1 thắc mắc của bạn hacnho tại trang 12: tại sao rar351.exe nhúng trong SysInfo.dll của BKAV không hiện ra cửa sổ console. Tui sẽ cố giải thích theo cách bình dân IT nhất để ai cũng làm được. Và cũng để tất cả những ai ở đây có BKAV Pro có license, các BKAV fan kiểm chứng và thấy tận mắt. Mục đích là để show ra một điều mà BKAV đã giấu các user bình thường.
Với rar351.exe trong SysInfo.dll của BKAK, tức:
RAR 3.60 Copyright (c) 1993-2006 Alexander Roshal 5 Aug 2006
Shareware version Type RAR -? for help
 

Thì khi rarxx.exe này run, nó sẽ FindFirstFile tất cả các file rarreg.* trong cùng thư mục của nó. Còn Rar.exe mới trên máy các bạn, vd trên máy tui là 3.71, thì khi nó run, nó sẽ FindFirstFile rarreg.* trong cùng thư mục của nó và trong "Documents and Settings\TenUser\Application Data\WinRAR".
Để kiểm chứng lại, các bạn extract rar351.exe từ file SysInfo.dll ra một folder nào đó, Temp chẵng hạn, (miễn không có rarreg.key của WinRAR trên máy các bạn trong thư mục đó là được), theo cách của hacnho, dùng PE Explorer hay dùng Resource Hacker theo cách của tui. PE Explorer thì hơi khó tìm, nhưng Resource Hacker thì tui biết nhiều bạn có. Bật FileMon của SysInternal lên, ra ngoài console (DOS) windows, cd đến thư mục mà các bạn đã extract rarxxx.exe, đánh command line mà BKAV dùng cho file rarxx.exe nhúng trong nó như sau:

rarxxx.exe a -hpa -m1 -md64 -dh test.rar tenfilebanthu.xxx
 


Khi run xong, các bạn sẽ có file test.rar, pasword là "a". Và cửa sổ console sẽ hiện lên như sau:

C:\Temp>RAR351_102.exe a -hpa -m1 -md64 -dh test.rar VM.dll

RAR 3.60 Copyright (c) 1993-2006 Alexander Roshal 5 Aug 2006
Shareware version Type RAR -? for help

Evaluation copy. Please register.

Creating archive test.rar

Adding VM.dll OK
Done
 

Các bạn có thấy dòng "Evaluation copy. Please register" không. Chuyển qua FileMon window, Ctrl+F, find rarreg, các bạn sẽ thấy nó tìm rarreg.* ở đâu
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 23:30:30 (+0700) | #7 | 137658
TQN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 22:28:01
Bài gởi: 888
Đến từ: Biết làm chi ?
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Tiếp tục nào, quay lại vấn đề tại sao chúng ta không thấy cửa sổ console hiện ra khi BKAV nén các file sample.
Hì hì, chả lẽ hiện nó ra để show cái dòng " Evaluation copy. Please register." chình ình đó à.
Khi hacnho đưa ra, tui mới giực mình sực nhớ tới vấn đề này.
Khi CreateProcessW để call rar351.exe, coder của BKAV team đã khôn khéo hide cái cữa sổ console đi = cách:
1. Fill zero toàn bộ biến StarupInfo của struct STARTUPINFOW, tức set 0 luôn cho struct member wShowWindow.
2. CreateProcessW với dwCreationFlags = CREATE_NO_WINDOW.
Chỉ cần với 2 điều trên thì cửa sổ console sẽ không hiện ra nữa.
Code ASM của quá trình execute rar351.exe như sau:
Code:
.text:1000906F ExecureRAR:               ; CODE XREF: ExecuteRAR+8Bj
.text:1000906F     mov   ecx, 17
.text:10009074     xor   eax, eax
.text:10009076     lea   edi, [esp+10060h+startupInfo]
.text:1000907A     lea   edx, [esp+10060h+startupInfo]
.text:1000907E     rep stosd
.text:10009080     mov   [esp+10060h+processInfo.hProcess], eax
.text:10009084     lea   ecx, [esp+10060h+processInfo]
.text:10009088     mov   [esp+10060h+processInfo.hThread], eax
.text:1000908C     push  ecx           ; lpProcessInformation
.text:1000908D     mov   [esp+10064h+processInfo.dwProcessId], eax
.text:10009091     push  edx           ; lpStartupInfo
.text:10009092     push  eax           ; lpCurrentDirectory
.text:10009093     push  eax           ; lpEnvironment
.text:10009094     push  CREATE_NO_WINDOW    ; dwCreationFlags
.text:10009099     push  eax           ; bInheritHandles
.text:1000909A     push  eax           ; lpThreadAttributes
.text:1000909B     mov   [esp+1007Ch+processInfo.dwThreadId], eax
.text:1000909F     push  eax           ; lpProcessAttributes
.text:100090A0     lea   eax, [esp+10080h+szCmdLine]
.text:100090A7     push  eax           ; lpCommandLine
.text:100090A8     push  0            ; lpApplicationName
.text:100090AA     mov   [esp+10088h+startupInfo.cb], 44h
.text:100090B2     call  ds:CreateProcessW    ; Creates a new process and its primary thread.
.text:100090B2
.text:100090B8     test  eax, eax
.text:100090BA     jz   short Return
.text:100090BA
.text:100090BC     mov   ecx, [esp+10060h+processInfo.hProcess]
.text:100090C0     push  0FFFFFFFFh       ; dwMilliseconds
.text:100090C2     push  ecx           ; hHandle
.text:100090C3     call  ds:WaitForSingleObject ; Returns when one of the following occurs:
.text:100090C3                     ; - The specified object is in the signaled state.
.text:100090C3                     ; - The time-out interval elapses.
.text:100090C3
.text:100090C9     mov   edx, [esp+10060h+processInfo.hProcess]
.text:100090CD     mov   esi, ds:CloseHandle   ; Closes an open object handle
.text:100090D3     push  edx           ; hObject
.text:100090D4     call  esi ; CloseHandle    ; Closes an open object handle
.text:100090D4
.text:100090D6     mov   eax, [esp+10060h+processInfo.hThread]
.text:100090DA     push  eax           ; hObject
.text:100090DB     call  esi ; CloseHandle    ; Closes an open object handle
.text:100090DB
.text:100090DD     push  offset szrar351_exe   ; "rar351.exe"
.text:100090E2     call  ds:DeleteFileW     ; Deletes an existing file
.text:100090E2


Và pesudo-C code:
Code:
memset(&startupInfo, 0, sizeof(startupInfo));
 startupInfo.cb = 68;
 processInfo.hProcess = 0;
 processInfo.hThread = 0;
 processInfo.dwProcessId = 0;
 processInfo.dwThreadId = 0;
 result = CreateProcessW(0, szCmdLine, 0, 0, 0,
            CREATE_NO_WINDOW, 0, 0,
            &startupInfo,
            &processInfo);
 if ( result )
 {
   WaitForSingleObject(processInfo.hProcess, 0xFFFFFFFFu);
   CloseHandle(processInfo.hProcess);
   CloseHandle(processInfo.hThread);
   result = DeleteFileW(L"rar351.exe");
 }

[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 23:35:59 (+0700) | #8 | 137660
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Bài gởi: 9353
Đến từ: down under
Offline
[Profile] [PM]
Trong bài báo trên http://vietnamnet.vn/cntt/2008/06/790057/ có những chi tiết sau:

Giám đốc BKIS cho rằng việc cho rằng họ vi phạm bản quyền với Rar.exe là không chính xác. Trung tâm này đã mua bản quyền phần mềm WinRAR từ giữa năm 2007 cùng nhiều phần mềm khác để phục vụ công việc của mình. Vai trò của Rar.exe trong BKAV Pro nhằm đóng gói dữ liệu thu thập từ máy khách hàng gửi về trung tâm để xử lý. Quá trình đó do chuyên gia kỹ thuật của BKIS xử lý và người dùng hoàn toàn không sử dụng phần mềm này. Nếu cố tình tách file Rar.exe từ BKAV Pro để sử dụng vào việc khác thì người dùng cố tình vi phạm bản quyền với RarLab. 


"Bản chất về luật phân phối của WinRAR là nhằm hạn chế việc lạm dụng phần mềm shareware này làm tổn hại đến RarLab. Vì thế, những bản dùng thử (trial unregistered) không được chỉnh sửa hoặc phân phối từng phần nếu không có sự cho phép của tác giả. Tuy nhiên, chúng tôi đã mua bản quyền và chúng tôi được phép làm điều đó", ông Quảng phân tích. "Hơn thế, việc sử dụng thành phần được đóng gói trong BKAV Pro cũng hoàn toàn do kỹ thuật viên của BKIS thực hiện chứ không phải khách hàng. Khi dịch ngược (reverse) BKAV Pro sẽ không thấy người dùng được sử dụng trực tiếp đến Rar.exe".
 

- RarLab không hềchưa hề bán bản quyền (copyright) bao giờ (xem điều khoản 1).

- Vai trò của rar.exe là thực thi công tác nén ngay trên máy của khách hàng và theo điều khoản số 3 (cho cả máy đơn và nhiều máy) trong giấy phép sử dụng (license) mà RarLab đưa ra, thì đoạn giải thích trên từ vietnamnet không thỏa đáng. "người dùng hoàn toàn không sử dụng" có nghĩa là người dùng không run command rar bằng tay nhưng theo bó buộc của giấy phép từ RarLab, họ ấn định rõ người dùng theo căn bản một máy hoặc nhiều máy. Hơn nữa, ở điều khoản số 4, họ có ấn định rõ rằng bản shareware chưa đăng ký (không có key file của rar đi kèm với BKAV pro theo thử nghiệm và thông báo của một số thành viên có sử dụng BKAV pro có license hẳn hòi) không được dùng để cấy vào bất cứ thứ gì nếu họ chưa cho phép (viết trên giấy tờ). Ngoài ra, theo điều khoản số 8 trong giấy phép sử dụng, mọi quyền sử dụng không được trình bày cụ thể trong đó có nghĩa là chúng thuộc về tác giả software ấy (Alexander L. Roshal) chớ không thể diễn dịch khác được.


Giám đốc BKIS giải thích BKAV Pro gồm 2 thành phần đặt trên máy khách hàng và máy chủ hỗ trợ của BKIS. Đây là 2 thành phần gắn kết chặt chẽ tạo nên sản phẩm. Vì thế, trung tâm quyết định đặt hiển thị thông tin trên website của BKIS chứ không phải trên máy của khách hàng như thông lệ

Ai cho phép BKAV phá cái thông lệ này? Phát biểu như trên, chính BKAV xác nhận là họ không tuân thủ đúng quy định của BSD license.


"Chúng tôi phân phối phần mềm bản quyền, và như vậy chúng tôi tôn trọng những điều liên quan đến phần mềm", ông Quảng kết luận. 

Chuyện này sẽ chóng rõ mà thôi. Nếu BKAV và RarLab có một thỏa thuận giấy phép (xin nhắc lại là giấy phép - license chớ không phải bản quyền - copyright) thì đó là điều đáng mừng. Tuy vậy, điều BKAV vi phạm BSD license là điều quá rõ.


PS: tôi rất nghi ngờ chi tiết lẫn lộn giữ license và copyright của BKAV trên bài báo. Nếu họ thật sự quan tâm đến khía cạnh bản quyền và giấy phép (đến độ đã bỏ tiền ra mua một số lớn license) mà còn lẫn lộn giữa copyright và license như lời phát biểu thì quả là kỳ lạ.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 23:41:13 (+0700) | #9 | 137662
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Bài gởi: 9353
Đến từ: down under
Offline
[Profile] [PM]

TQN wrote:
Tui xin giải đáp tại đây 1 thắc mắc của bạn hacnho tại trang 12: tại sao rar351.exe nhúng trong SysInfo.dll của BKAV không hiện ra cửa sổ console. Tui sẽ cố giải thích theo cách bình dân IT nhất để ai cũng làm được. Và cũng để tất cả những ai ở đây có BKAV Pro có license, các BKAV fan kiểm chứng và thấy tận mắt. Mục đích là để show ra một điều mà BKAV đã giấu các user bình thường.
Với rar351.exe trong SysInfo.dll của BKAK, tức:
RAR 3.60 Copyright (c) 1993-2006 Alexander Roshal 5 Aug 2006
Shareware version Type RAR -? for help
 

Thì khi rarxx.exe này run, nó sẽ FindFirstFile tất cả các file rarreg.* trong cùng thư mục của nó. Còn Rar.exe mới trên máy các bạn, vd trên máy tui là 3.71, thì khi nó run, nó sẽ FindFirstFile rarreg.* trong cùng thư mục của nó và trong "Documents and Settings\TenUser\Application Data\WinRAR".
Để kiểm chứng lại, các bạn extract rar351.exe từ file SysInfo.dll ra một folder nào đó, Temp chẵng hạn, (miễn không có rarreg.key của WinRAR trên máy các bạn trong thư mục đó là được), theo cách của hacnho, dùng PE Explorer hay dùng Resource Hacker theo cách của tui. PE Explorer thì hơi khó tìm, nhưng Resource Hacker thì tui biết nhiều bạn có. Bật FileMon của SysInternal lên, ra ngoài console (DOS) windows, cd đến thư mục mà các bạn đã extract rarxxx.exe, đánh command line mà BKAV dùng cho file rarxx.exe nhúng trong nó như sau:

rarxxx.exe a -hpa -m1 -md64 -dh test.rar tenfilebanthu.xxx
 


Khi run xong, các bạn sẽ có file test.rar, pasword là "a". Và cửa sổ console sẽ hiện lên như sau:

C:\Temp>RAR351_102.exe a -hpa -m1 -md64 -dh test.rar VM.dll

RAR 3.60 Copyright (c) 1993-2006 Alexander Roshal 5 Aug 2006
Shareware version Type RAR -? for help

Evaluation copy. Please register.

Creating archive test.rar

Adding VM.dll OK
Done
 

Các bạn có thấy dòng "Evaluation copy. Please register" không. Chuyển qua FileMon window, Ctrl+F, find rarreg, các bạn sẽ thấy nó tìm rarreg.* ở đâu
 


Để đi sát với nội dung phản hồi trên bài báo đăng ở vietnamnet, TQN vui lòng xác định rằng TQN đang dùng bản BKAV Pro có đăng ký hẳn hòi. Nếu không, TQN có thể dùng một máy nào đó có bản BKAV Pro đã đăng ký hẳn hòi để thử nghiệm và đưa ra kết luận cuối được không?

Cám ơn TQN.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 23:43:10 (+0700) | #10 | 137663
TQN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 22:28:01
Bài gởi: 888
Đến từ: Biết làm chi ?
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Tiếp tục, bây giờ mới tới phần của các bạn. Nhất là các BKAV fan và nhờ các bạn có BKAV Pro license kiểm chứng giùm.
Vấn đề cuối cùng của chúng ta là làm sao cho BKAV phải show được cái console window này lên cho bà con thấy được cái dòng "Evaluation xxx" gì đó. Làm như thế nào, theo tui có các cách sau:
1. Bình dân nhất, modify cái SysInfo.dll trên máy các bạn, tắt cờ CREATE_NO_WINDOW (offset = 0x9094). Nhưng làm cái này thì chúng ta phạm luật.
2. Viết một app để patch trên memory file SysInfo.dll, tắt cờ CREATE_NO_WINDOW đi. Nhưng cách này sẽ không phải luôn luôn đúng khi SysInfo thay đổi và coder của BKAV bít đi vấn đề này.
3. Viết một app để hook hàm CreateProcessW trong SysInfo.dll đi, khi param truyền vào là CREATE_NO_WINDOW thì set nó lại 0, và hàm hook sẽ ReadConsoleInput để user đọc xong cái console window rồi đóng lại.

PS: secmask theo dõi các topic về BKAV kỹ quá nhỉ ???
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 23:47:03 (+0700) | #11 | 137664
NPham
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/06/2008 21:11:02
Bài gởi: 8
Offline
[Profile] [PM]
Tôi sẽ lấy ví dụ để các bạn hiểu hơn về từ copyright và license

Vid dụ 1 :

VTV mua lại bản quyền "Ai là triệu phú" của Đài truyền hình nước ngoài, và những nội dung của chương trình đã được VTV thay đổi cho phù hợp với Việt Nam, nhưng vẫn dựa trên form gốc. Tức là VTV đã mua bản quyền và đã được sự đồng ý cho phép thay đổi nội dung. chương trình. đây là bản quyền ( copyright )

Ví dụ 2 :

Tại Việt Nam có nhiều công ty mua lại giấy phép sử dụng thương hiệu KFC nổi tiếng và họ phải tuân thủ theo các yêu cầu mà KFC đưa ra, bạn vào 1 hàng KFC sẽ thấy KFC chỉ bán đồ uống chính là Pepsi thôi chứ không có bán CocaCola và những người mua lại giấy phép sử dụng thương hiệu KFC không thể tự ý đổi đồ uống chính từ Pepsi thành CocaCola được. Đây là giấy phép sử dụng ( license )

Trở lại với BKIS, anh Quảng có xác nhận là đã mua bản quyền ( copyright ) tức là giữa BKIS và RarLAB sẽ có thỏa thuận để BKIS được phép đưa file rar.exe vào sản phẩm của BKIS vì nếu BKIS xác nhận chỉ mua giấy phép sử dụng ( license ) thôi thì BKIS đã phạm luật 100%. nhưng đây là thông tin 1 chiều từ BKIS

Còn theo nguồn tin không chính thức thì RarLAB không biết về chuyện này và đang kiểm tra.

Chúng ta bây giờ chờ xem xác nhận của RarLAB về vấn đề này như thế nào.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 25/06/2008 23:57:33 (+0700) | #12 | 137667
afool_child
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/06/2008 11:37:03
Bài gởi: 0
Offline
[Profile] [PM]
theo dõi chủ đề này từ rất lâu rồi, nhưng vì quá bận nên ko có time đóng góp ý kiến!
Có mấy điều muốn mọi ng cần xem xét kỹ trước khi quyết định post bài lên đây!
Tôi là người làm về IT sử dụng tiếng Anh khá lâu năm nên việc đọc các tài liệu liên quan đến copyright và licence là chuyện thường xuyên! Và tôi cũng đã tìm đọc các thông tin về Copyright và licence của Rarlab và thấy một số cái cần note lại để mọi ng hiểu rõ như sau:
1. All copyrights to RAR and WinRAR are exclusively owned by the author - Alexander Roshal. 

Điều này có thể hiểu rằng, copyright của RAR và WinRAR chỉ được Alex sở hữu, và tôi cũng ko tìm thấy bất kỳ một thông tin nào liên quan đến việc Rarlab có bán copyright cho bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào cả!

2. There are 2 basic types of licenses issued for WinRAR, these are:

a. A single computer USAGE license. The user purchases ONE license to USE the WinRAR archiver on ONE computer.

b. A Multiple USAGE license. The user purchases a number of USAGE licenses for use, by the purchaser, the purchaser's employees or accredited agents, on the same number of computers.

The number of licenses in network environment must not be less than the maximum possible amount of simultaneous users.


Once registered, the user is granted a non-exclusive license to use WinRAR on as many computers as defined by the licensing terms above according to the number of licenses purchased, for any legal purpose. The registered WinRAR software may not be rented or leased, but may be permanently transferred, in it's entirety, if the person receiving it agrees to the terms of this license. If the software is an update, the transfer must include the update and all previous versions. 

Mọi ng vui lòng đọc hết và lưu ý những phần tôi in đậm. Như vậy có thể thấy là Rarlab có licence cho multiple users, nhưng khi muốn mua cái multiple-user licence này thì buyer phải xác định được số lượng user mà họ muốn cấp giấy phép sử dụng để mua.
Rõ ràng là BKIS không thể tính toán hết được cái này!
Và cùng với email của bác nbthanh gửi cho Rar lab
Integrate rar.exe in our product

Hi,

We are developing an application and it has a module that grabs a few log files on end user PC, compress them, and send back to our customer support team.
For legacy reason, we would like to integrate rar.exe (DOS version) in our application and use rar.exe to perform the compression work.
More about technical detail: we would like to embed rar.exe in our application as a resource, our application will extract rar.exe, execute it to do the compression and then delete it. End users will be not aware of rar.exe embedded in our application.

So I am writing this email to ask:
- Does RarLab grant any license to do so?
- If yes, how would be fee be? For volume license and per-copy license?

I heard from a friend that there is such a license granted by RarLab. However, I would like to have confirmation from you.

Regards,
NGUYEN, Ba Thanh  

và bên Rarlab trả lời
Hello,

> So I am writing this email to ask:
> - Does RarLab grant any license to do so?

Sorry, but there exists no such a license yet.


Best regards,
Gerhard Luehning at WinRAR-Support

win.rar GmbH
Schumannstr. 17
10117 Berlin
Germany

www.win-rar.com (website)
support@win-rar.com (e-mail)

*****************************************************************************
win.rar GmbH Berlin | HR B-Nr. 109885 B
Management: Öncül Kaya, Burak Canboy | Amtsgericht Charlottenburg
*****************************************************************************

* Do you agree that WinRAR is an excellent program?
Then join our Partner Program and start selling WinRAR today!
Check http://www.win-rar.com/partners/ for details.

* Find many answers to your support questions at
http://www.win-rar.com/knowledgebase.html

* Sign up for the WinRAR/RAR newsletter at
http://www.win-rar.com/newsletter.html  

Thì đã khẳng định một điều là BKIS đã vi phạm vấn đề về bản quyền, chứ ko phải là vấn đề giấy phép sử dụng!
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:06:34 (+0700) | #13 | 137673
[Avatar]
secmask
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/10/2004 13:52:24
Bài gởi: 553
Đến từ: graveyard
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

TQN wrote:
Tiếp tục, bây giờ mới tới phần của các bạn. Nhất là các BKAV fan và nhờ các bạn có BKAV Pro license kiểm chứng giùm.
Vấn đề cuối cùng của chúng ta là làm sao cho BKAV phải show được cái console window này lên cho bà con thấy được cái dòng "Evaluation xxx" gì đó. Làm như thế nào, theo tui có các cách sau:
1. Bình dân nhất, modify cái SysInfo.dll trên máy các bạn, tắt cờ CREATE_NO_WINDOW (offset = 0x9094). Nhưng làm cái này thì chúng ta phạm luật.
2. Viết một app để patch trên memory file SysInfo.dll, tắt cờ CREATE_NO_WINDOW đi. Nhưng cách này sẽ không phải luôn luôn đúng khi SysInfo thay đổi và coder của BKAV bít đi vấn đề này.
3. Viết một app để hook hàm CreateProcessW trong SysInfo.dll đi, khi param truyền vào là CREATE_NO_WINDOW thì set nó lại 0, và hàm hook sẽ ReadConsoleInput để user đọc xong cái console window rồi đóng lại.

PS: secmask theo dõi các topic về BKAV kỹ quá nhỉ ??? 


^^, các topic này liên quan đến 2 vấn đề chính là về kĩ thuật và vấn đề bản quyền, đây là 2 vấn đề mà em đang rất quan tâm (em cũng sắp làm đề tài tốt nghiệp về 'tìm hiểu virus' mà), em còn non kém nên đứng xem các bác thảo luận vậy. Mong sẽ có dịp được học hỏi bác TQN.

@ps: đang xem có cơ hội nào để embed bkav vào cái demo antivirus của em không đây smilie
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:09:26 (+0700) | #14 | 137675
NPham
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/06/2008 21:11:02
Bài gởi: 8
Offline
[Profile] [PM]
Move qua box Tán Gẫu nên xin phép ngoài lề 1 chút

Bây giờ có 3 phương án giả thiết cho BKIS về vụ việc này

PA 1 - Thuê các luật sư giỏi vả trong nước lẫn quốc tế để dàn xếp với RarLAB, nếu mọi chuyện êm xuôi thì OK

PA 2 - Nếu RarLAB không đồng ý thì vẫn cứ thuê luật sư và theo đuổi vụ kiện tới cùng, nếu thắng kiện thì sẽ làm vài bài PR trên các phương tiện truyền thông, lúc này cái tên BKIS sẽ nổi như cồn. Nếu thua kiện thì vẫn làm vài bài PR nói rằng vì BKIS chưa hiểu rõ luật nên mới xảy ra chuyện như vậy, xin lỗi trên báo giới vài 3 câu, nộp phạt cho RarLAB.

PA 3 ( phương án này khó được BKIS thông qua ) : là ngay từ bây giờ thông báo với báo giới rằng mình đã vi phạm luật bản quyền, hứa sẽ chỉnh sửa lại theo đúng luật, và nhờ RarLAB trợ giá để mua lại bản quyền hợp pháp cho việc đưa file rar.exe vào phần mềm của mình.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:09:35 (+0700) | #15 | 137676
nbthanh
HVA Friend

Joined: 21/12/2001 14:51:51
Bài gởi: 429
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:
Để đi sát với nội dung phản hồi trên bài báo đăng ở vietnamnet, TQN vui lòng xác định rằng TQN đang dùng bản BKAV Pro có đăng ký hẳn hòi. Nếu không, TQN có thể dùng một máy nào đó có bản BKAV Pro đã đăng ký hẳn hòi để thử nghiệm và đưa ra kết luận cuối được không?

Cám ơn TQN. 

Topic trước em có copy lại quá trình activate BKAVPro để từ "chưa có bản quyền" thành "có bản quyền" đó anh.
Toàn bộ quá trình có thể tóm tắt:
- Download BKAVPro về, lúc này là "chưa có bản quyền"
- Obtain license key từ BKIS (mua trực tiếp, thông qua đại lý), theo hướng dẫn của BKIS thì license key hiện được bán public ở dạng "thẻ cào", như thẻ cào ĐT vậy.
- Sau khi gõ license key vào thì BKAVPro trở thành "có bản quyền".

Chắc không có chuyện sau khi gõ license key xong thì BKAV connect lên BKIS rồi download 1 phiên bản hoàn toàn khác chứ nhỉ smilie
Mà cái này đối với mấy bác RE chắc cũng không khó check hén.

P/S: @all những ai có thắc mắc là quá trình activate BKAV có dính dáng gì tới topic.
Lý do là vì Mr.Quảng tuyên bố rằng:
Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc BKIS, khẳng định những nhận định trên là "sự hiểu lầm đáng tiếc" xuất phát từ việc chính thành viên của HVA sử dụng bản BKAV Pro chưa đăng ký, không bản quyền nên không thể hiện đầy đủ.
Đáng tiếc rằng các bạn (HVA Online) đã chưa có đầy đủ thông tin và sử dụng phần mềm không đầy đủ do chưa có bản quyền để phân tích...
Nên tôi mới "thử" xem là về phương diện kỹ thuật thì bản đăng ký với chưa đăng ký có gì đầy đủ hơn không smilie
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:12:30 (+0700) | #16 | 137678
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Bài gởi: 9353
Đến từ: down under
Offline
[Profile] [PM]

nbthanh wrote:

conmale wrote:
Để đi sát với nội dung phản hồi trên bài báo đăng ở vietnamnet, TQN vui lòng xác định rằng TQN đang dùng bản BKAV Pro có đăng ký hẳn hòi. Nếu không, TQN có thể dùng một máy nào đó có bản BKAV Pro đã đăng ký hẳn hòi để thử nghiệm và đưa ra kết luận cuối được không?

Cám ơn TQN. 

Topic trước em có copy lại quá trình activate BKAVPro để từ "chưa có bản quyền" thành "có bản quyền" đó anh.
Toàn bộ quá trình có thể tóm tắt:
- Download BKAVPro về --> lúc này là "chưa có bản quyền"
- Obtain license key từ BKIS (mua trực tiếp, thông qua đại lý), theo hướng dẫn của BKIS thì license key hiện được bán public ở dạng "thẻ cào", như thẻ cào ĐT vậy.
- Sau khi gõ license key vào thì BKAVPro trở thành "có bản quyền".

Chắc không có chuyện sau khi gõ license key xong thì BKAV connect lên BKIS rồi download 1 phiên bản hoàn toàn khác chứ nhỉ smilie
Mà cái này đối với mấy bác RE chắc cũng không khó check hén. 


Vậy em thử theo quy cách của TQN và hacnho làm trên máy đó (có BKAV "full") xem nó lòi cái key của rar hoặc dòng "vui lòng đăng ký" gì đó ra không em? smilie
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:13:47 (+0700) | #17 | 137679
NPham
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/06/2008 21:11:02
Bài gởi: 8
Offline
[Profile] [PM]

secmask wrote:
^^, các topic này liên quan đến 2 vấn đề chính là về kĩ thuật và vấn đề bản quyền, đây là 2 vấn đề mà em đang rất quan tâm (em cũng sắp làm đề tài tốt nghiệp về 'tìm hiểu virus' mà), em còn non kém nên đứng xem các bác thảo luận vậy. Mong sẽ có dịp được học hỏi bác TQN.

@ps: đang xem có cơ hội nào để embed bkav vào cái demo antivirus của em không đây smilie  


Hiện hay BKIS chưa có 1 policy nào cho việc này và theo như lời của anh Quảng khi mua bản quyền WinRAR, nếu bạn đã mua bản quyền của BKAV Pro thì bạn hoàn toàn có thể làm được việc đó.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:19:10 (+0700) | #18 | 137680
afool_child
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/06/2008 11:37:03
Bài gởi: 0
Offline
[Profile] [PM]

NPham wrote:

secmask wrote:
^^, các topic này liên quan đến 2 vấn đề chính là về kĩ thuật và vấn đề bản quyền, đây là 2 vấn đề mà em đang rất quan tâm (em cũng sắp làm đề tài tốt nghiệp về 'tìm hiểu virus' mà), em còn non kém nên đứng xem các bác thảo luận vậy. Mong sẽ có dịp được học hỏi bác TQN.

@ps: đang xem có cơ hội nào để embed bkav vào cái demo antivirus của em không đây smilie  


Hiện hay BKIS chưa có 1 policy nào cho việc này và theo như lời của anh Quảng khi mua bản quyền WinRAR, nếu bạn đã mua bản quyền của BKAV Pro thì bạn hoàn toàn có thể làm được việc đó. 

Cần check lại xem Rarlab có bán bản quyền ( Copyright) hay ko? Mình ko thấy bất kỳ một thông tin nào về việc họ bán bản quyền cả!
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:22:09 (+0700) | #19 | 137681
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Bài gởi: 9353
Đến từ: down under
Offline
[Profile] [PM]

NPham wrote:
Move qua box Tán Gẫu nên xin phép ngoài lề 1 chút

Bây giờ có 3 phương án giả thiết cho BKIS về vụ việc này

PA 1 - Thuê các luật sư giỏi vả trong nước lẫn quốc tế để dàn xếp với RarLAB, nếu mọi chuyện êm xuôi thì OK

PA 2 - Nếu RarLAB không đồng ý thì vẫn cứ thuê luật sư và theo đuổi vụ kiện tới cùng, nếu thắng kiện thì sẽ làm vài bài PR trên các phương tiện truyền thông, lúc này cái tên BKIS sẽ nổi như cồn. Nếu thua kiện thì vẫn làm vài bài PR nói rằng vì BKIS chưa hiểu rõ luật nên mới xảy ra chuyện như vậy, xin lỗi trên báo giới vài 3 câu, nộp phạt cho RarLAB.

PA 3 ( phương án này khó được BKIS thông qua ) : là ngay từ bây giờ thông báo với báo giới rằng mình đã vi phạm luật bản quyền, hứa sẽ chỉnh sửa lại theo đúng luật, và nhờ RarLAB trợ giá để mua lại bản quyền hợp pháp cho việc đưa file rar.exe vào phần mềm của mình


PA1: hơi khó. Tính ra thị trường và vốn + uy tín của RarLab cho đến nay, họ đủ sức để đè BKAV trên phương diện chọi thẳng. Đó là chưa kể đến khía cạnh "xấu mặt" của VN sau khi đã vào WTO.

PA2: Tương tự như PA1 và nếu đã thua, BKAV chẳng những phải gánh trọn bộ án phí (từ chi phí cho các luật sư nước ngoài bay vào, ở trọ khách sạn 5 sao, ăn uống, tiền tư vấn, đi lại.... cho đến chi phí hành chánh) mà BKAV còn phải gánh trọn bộ tiền phạt dựa trên số doanh thu, số bán từ trước đến giờ (nếu BKAV bị chứng minh rằng họ dùng RAR bất hợp lệ ngay từ đầu). Mấy tay luật sư cỡ này "ăn" theo gói chớ chẳng bao giờ "ăn" theo giờ nên chi cho họ là từ chết đến bị thương. Đó là chưa kể nó chơi cái trò cà rư, cà rư... kéo dài mà không muốn kết thúc (mặc dù biết chắc là thằng trong tay) để cho đối thủ chết dần, chết mòn. Mấy cái trò này không hiếm.

PA3: Đây là giải pháp khôn ngoan nhất. May ra RarLab còn thông cảm, châm chước. Nếu không, nó mà chơi triệt thì lúc đó có bỏ của chạy lấy người cũng không xuể.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:28:48 (+0700) | #20 | 137682
NPham
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/06/2008 21:11:02
Bài gởi: 8
Offline
[Profile] [PM]
Đây là email của tôi gửi tới RarLAB, tôi có hỏi và cung cấp thông tin cho RarLAB về BKIS, trong thư có đoạn tôi dịch lại lời của anh Quảng phát biểu trên Báo và gửi cho họ. ( Nhờ các bạn đối chiếu xem tôi có dịch sai gì không, không người bị kiện lại là tôi thì khổ )

Dear RarLAB

Currently, there is a software company in Vietnam which use WinRar to embed to their products. The director of the company has answered to the Press: "The nature of the WinRAR's distribution law is to limit the impact to RarLab due to the abuse of shareware . Thus trial unregistered versions are not editable or seperately distributed without the permission from RarLab. However, we have bought the copyright and we have the right to do that"

I would like to ask you 2 questions:
1. When did BKIS Company buy the copyright of WinRAR in Vietnam ?
2. If they have bought the copyright of WinRAR, do they have the right to embed it to their commercial products?

Name and Address of the company is:

Trung tâm An ninh mạng Bkis - ĐHBK Hà Nội
Tầng 5 - Nhà Hitech - 1A Đại Cồ Việt - Hà Nội
Tel: 04 - 868 47 57
Fax: 04 - 868 47 55
Email: bkav@bkav.com.vn

Thank you for your time and I hope to hear from you soon. 


Và họ đã trả lời :

Dear NPham,

Thank you very much for your information. We really appreciate it.

I cannot provide you any information on this case, because we are in the process of checking it.

Have a nice day!

Best Regards,
Tatiana Dankleff
WinRAR Sales Team

www.win-rar.com (website)
sales@win-rar.com (e-mail)

*****************************************************************************
win.rar GmbH Berlin | HR B-Nr. 109885 B
Management: Öncül Kaya, Burak Canboy | Amtsgericht Charlottenburg
***************************************************************************** 


RarLAB đang tiến hành điều tra việc này chứ không còn "sẽ kiểm tra" nữa. Vì chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều email được gửi tới RarLAB về vụ việc này.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 00:38:09 (+0700) | #21 | 137685
q6700
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/06/2008 03:26:33
Bài gởi: 0
Offline
[Profile] [PM]
BKIS đã phạm luận nhưng chơi không đẹp smilie đó là câu kết luận đầu tiên.

Trong ngôn ngữ VN chử bản quyền rất dể hiểu lầm vì vậy tôi sẽ dùng license/license agreement/copy right để nói về vấn đề này

Không một hãng software này trên thế giới này lại đi kí license agreement kiểu cho "chia" nhỏ đứa con của mình (winrar.exe) để "nhét" vào các software khác (BKAV).

Còn copy right thì có bán hết BKIS cũng không đủ để mua.smilie buồn ngủ rồi nên phải đi ngủ trước, mai sẽ nói sâu hơn, và có lập luận dẫn chứng smilie
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 02:02:45 (+0700) | #22 | 137699
[Avatar]
hacnho
HVA Friend

Joined: 28/01/2003 12:07:45
Bài gởi: 199
Đến từ: OEP
Offline
[Profile] [PM]
Hi all, để active BKAV hôm qua tôi có viết một bài dài, nhưng con chuột bị điên nên rê lên nút chỉnh, nó trỏ vào nút xoá nên mất tiêu smilie. Do BKAV chỉ check khoá registry xem szCardNumber có đúng với thuật toán tạo key không, thì sẽ trả về true, tức lúc này app hoàn toàn registetred. Khi đó khi bật Modem và kết nối Internet, chuyển qua tab Update, nhấn "Tìm phiên bản mới" thì BKAV sẽ mở một connection để mà kết nối server, so sánh với db hiện có trên máy chủ để kiểm tra. Nếu szCardNumber này hợp lệ thì sẽ tiến hành access tới link check new version, và nếu có new version thì download về.

Vấn đề tôi đặt ra ở đây là, có phải khi mình có szCardNumber chính hãng từ thẻ cào thì khi access server sẽ được tải bản khác, mà bản này phù hợp với thông cáo của anh Quảng trên Vietnamnet. Chứ nếu mà chỉ đơn thuần là tải bản Pro tự động (khỏi mất công tải tay) thì anh Quảng hớ rồi. Quá trình kiểm chứng là bản Registered và Not Registered y như nhau, Rar.exe vẫn chưa đăng ký.

Code:
if ( !RegOpenKeyExW(HKEY_LOCAL_MACHINE, L"SOFTWARE\\Bkav", (DWORD)v2, 0xF003Fu, &hKey) )
 {
  cbData = 4096;
  v3 = RegQueryValueExW(hKey, L"szCardNumber", (LPDWORD)v0, (LPDWORD)v0, &WideCharStr, &cbData);
  if ( !v3 )
  {
   WideCharToMultiByte(0xFDE9u, v0, (LPCWSTR)&WideCharStr, -1, &MultiByteStr, 2048, (LPCSTR)v3, (LPBOOL)v3);
   sub_1000C430((int)&MultiByteStr, &v134);
   v135[MultiByteToWideChar(0xFDE9u, 0, &v134, strlen(&v134) - 1, v135, 64)] = v0;
  }
  RegCloseKey(hKey);


Hàm này được gọi nhiều lần trong SysInfo.dll và BKAV2006.exe để xác thực szCardNumber trước khi BKAV Pro muốn làm việc gì trên máy của client.

BTW, công nhận phải phục anh Quảng ở cái tài anti-cracking chỗ này. Với các soft check online khác như VLAuto, IDM, KAV, Spyware Doctor thì đơn thuần họ chỉ check HWiD, CD Key, DB, NFO do đó by pass khá dễ dàng. Nhưng anh Quảng lại chơi cách cho tải nguyên bản cài đặt về, đồng thời remove bản cũ và kiểm tra trên server xem szCardNumber có hợp lệ không mới cho tải. Do đó, các cách patch check online, tới thời điểm này là vô hiệu smilie .
Mọi câu hỏi vui lòng gửi lên diễn đàn!
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 02:12:28 (+0700) | #23 | 137701
nbthanh
HVA Friend

Joined: 21/12/2001 14:51:51
Bài gởi: 429
Offline
[Profile] [PM]

hacnho wrote:
Hi all, để active BKAV hôm qua tôi có viết một bài dài, nhưng con chuột bị điên nên rê lên nút chỉnh, nó trỏ vào nút xoá nên mất tiêu smilie. Do BKAV chỉ check khoá registry xem szCardNumber có đúng với thuật toán tạo key không, thì sẽ trả về true, tức lúc này app hoàn toàn registetred. Khi đó khi bật Modem và kết nối Internet, chuyển qua tab Update, nhấn "Tìm phiên bản mới" thì BKAV sẽ mở một connection để mà kết nối server, so sánh với db hiện có trên máy chủ để kiểm tra. Nếu szCardNumber này hợp lệ thì sẽ tiến hành access tới link check new version, và nếu có new version thì download về.

Vấn đề tôi đặt ra ở đây là, có phải khi mình có szCardNumber chính hãng từ thẻ cào thì khi access server sẽ được tải bản khác, mà bản này phù hợp với thông cáo của anh Quảng trên Vietnamnet. Chứ nếu mà chỉ đơn thuần là tải bản Pro tự động (khỏi mất công tải tay) thì anh Quảng hớ rồi. Quá trình kiểm chứng là bản Registered và Not Registered y như nhau, Rar.exe vẫn chưa đăng ký.

Code:
if ( !RegOpenKeyExW(HKEY_LOCAL_MACHINE, L"SOFTWARE\\Bkav", (DWORD)v2, 0xF003Fu, &hKey) )
 {
  cbData = 4096;
  v3 = RegQueryValueExW(hKey, L"szCardNumber", (LPDWORD)v0, (LPDWORD)v0, &WideCharStr, &cbData);
  if ( !v3 )
  {
   WideCharToMultiByte(0xFDE9u, v0, (LPCWSTR)&WideCharStr, -1, &MultiByteStr, 2048, (LPCSTR)v3, (LPBOOL)v3);
   sub_1000C430((int)&MultiByteStr, &v134);
   v135[MultiByteToWideChar(0xFDE9u, 0, &v134, strlen(&v134) - 1, v135, 64)] = v0;
  }
  RegCloseKey(hKey);


Hàm này được gọi nhiều lần trong SysInfo.dll và BKAV2006.exe để xác thực szCardNumber trước khi BKAV Pro muốn làm việc gì trên máy của client.

BTW, công nhận phải phục anh Quảng ở cái tài anti-cracking chỗ này. Với các soft check online khác như VLAuto, IDM, KAV, Spyware Doctor thì đơn thuần họ chỉ check HWiD, CD Key, DB, NFO. Nhưng anh Quảng lại chơi cách cho tải nguyên bản cài đặt về, đồng thời remove bản cũ đồng thời kiểm tra trên server xem CD key có hợp lệ không mới cho tải. Do đó, các cách patch check online, tới thời điểm này là vô hiệu smilie

Thế có disarm được đoạn code extract rar.exe của BKAV không nhể. Biết đâu ở đó có đoạn code tạo file key của winrar mà mình không biết thì sao smilie
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 02:18:15 (+0700) | #24 | 137704
afool_child
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/06/2008 11:37:03
Bài gởi: 0
Offline
[Profile] [PM]
Vậy bây giờ có bác nào có BKAV Pro "xịn" ( sau khi đã nhập key xịn ) thử RE lại xem có tìm thấy files reg.key của winrar ko smilie Vì như bác Hacnho nói bên trên, thì nghĩa là sau khi mình nhập serial "xịn" cho bản BKAV Pro thì máy mình sẽ tự động download về 1 bản khác. Như vậy thì cũng có thể có trường hợp là bản sau khi mình đã nhập serial là bản có licence cho winrar smilie
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 02:20:09 (+0700) | #25 | 137706
nbthanh
HVA Friend

Joined: 21/12/2001 14:51:51
Bài gởi: 429
Offline
[Profile] [PM]

afool_child wrote:
Vậy bây giờ có bác nào có BKAV Pro "xịn" ( sau khi đã nhập key xịn ) thử RE lại xem có tìm thấy files reg.key của winrar ko smilie Vì như bác Hacnho nói bên trên, thì nghĩa là sau khi mình nhập serial "xịn" cho bản BKAV Pro thì máy mình sẽ tự động download về 1 bản khác. Như vậy thì cũng có thể có trường hợp là bản sau khi mình đã nhập serial là bản có licence cho winrar smilie 

Đâu phải, bạn đọc kỹ lại đi:
- hacnho đặt vấn đề: "có phải" (bạn chú ý chữ có phải).
- và sau đó hacnho "RE" để kiếm chứng và kết luận là KHÔNG PHẢI.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 02:36:18 (+0700) | #26 | 137713
[Avatar]
mco3co
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/06/2008 14:44:26
Bài gởi: 26
Đến từ: Lương Sơn Bạc!
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Mình đang theo dõi 2 topic là: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ?BKAV có vi phạm bản quyền mình cảm thấy rất là thú vị trong đó có bài post trên bài BỊ ẨN này của hacnho.

Tuy nhiên các bác có thể cho em hỏi một câu hơi gmờ tý được ko? Tại lúc nảy vừa out nên chưa được đọc bài hacnho viết trước khi cho ẩn nên mình tò mò muốn hỏi một chút là: Nội dung của bài viết đó nói về cái gì vậy mà lại bị ẩn?

PS: Hi`! Thú thực cái này mình viết hỏi chỉ là vì tò mò thôi, vì mình nghĩ rất có thể nó sẽ cung cấp 1 số thông tin hay từ khóa để dân ngoại đạo RE mình có CƠ SỞ tìm hiểu thêm chút từ đó thôi. Hy vọng các bác ko trách tội vì đã spam smilie smilie

[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 02:41:59 (+0700) | #27 | 137716
TQS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/04/2008 13:09:28
Bài gởi: 13
Offline
[Profile] [PM]
Mình thấy có một chi tiết chưa thấy ai nhắc tới: trên phân tích của anh TQN và bản dump của Whynotbar, BKAV nhúng rar.exe phiên bản 3.6 (Final). Mọi người nên chú ý ở chi tiết: liệu License Info các phiên bản Winrar có được tác giả sửa đổi không?
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 02:55:04 (+0700) | #28 | 137718
[Avatar]
redheartvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/06/2008 14:02:32
Bài gởi: 31
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]

secmask wrote:

TQN wrote:
Tiếp tục, bây giờ mới tới phần của các bạn. Nhất là các BKAV fan và nhờ các bạn có BKAV Pro license kiểm chứng giùm.
Vấn đề cuối cùng của chúng ta là làm sao cho BKAV phải show được cái console window này lên cho bà con thấy được cái dòng "Evaluation xxx" gì đó. Làm như thế nào, theo tui có các cách sau:
1. Bình dân nhất, modify cái SysInfo.dll trên máy các bạn, tắt cờ CREATE_NO_WINDOW (offset = 0x9094). Nhưng làm cái này thì chúng ta phạm luật.
2. Viết một app để patch trên memory file SysInfo.dll, tắt cờ CREATE_NO_WINDOW đi. Nhưng cách này sẽ không phải luôn luôn đúng khi SysInfo thay đổi và coder của BKAV bít đi vấn đề này.
3. Viết một app để hook hàm CreateProcessW trong SysInfo.dll đi, khi param truyền vào là CREATE_NO_WINDOW thì set nó lại 0, và hàm hook sẽ ReadConsoleInput để user đọc xong cái console window rồi đóng lại.

PS: secmask theo dõi các topic về BKAV kỹ quá nhỉ ??? 


^^, các topic này liên quan đến 2 vấn đề chính là về kĩ thuật và vấn đề bản quyền, đây là 2 vấn đề mà em đang rất quan tâm (em cũng sắp làm đề tài tốt nghiệp về 'tìm hiểu virus' mà), em còn non kém nên đứng xem các bác thảo luận vậy. Mong sẽ có dịp được học hỏi bác TQN.

@ps: đang xem có cơ hội nào để embed bkav vào cái demo antivirus của em không đây smilie  

Trích từ Help của Bkav:
Bạn chỉ có quyền sử dụng đầy đủ và hợp pháp phần mềm Bkav (Bkav Pro và Bkav Enterprise) khi bạn đã đăng ký và mua bản quyền sử dụng của sản phẩm này. 

Nếu bạn mua bản quyền sử dụng thì bạn có quyền sử dụng đầy đủ (full), muốn embed hay muốn xé nhỏ ra rồi phân phối cũng được.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 03:07:45 (+0700) | #29 | 137722
afool_child
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/06/2008 11:37:03
Bài gởi: 0
Offline
[Profile] [PM]

TQS wrote:
Mình thấy có một chi tiết chưa thấy ai nhắc tới: trên phân tích của anh TQN và bản dump của Whynotbar, BKAV nhúng rar.exe phiên bản 3.6 (Final). Mọi người nên chú ý ở chi tiết: liệu License Info các phiên bản Winrar có được tác giả sửa đổi không? 

Không bạn ạ, máy mình có bản winrar 3.0 cho đến 3.7 và đã cài thử, check licence info mà ko thấy có gì thay đổi về mặt thông tin cả!
Ok, vậy giờ chúng ta cần làm rõ điều này
Rarlab có bán bản quyền ( copyright) cho BKIS hay ko? ( không tưởng smilie ) vì phải có copyright thì BKIS mới có quyền tích hợp winrar vào các phiên bản BKAV Pro, bên Rarlab ko cho phép người dùng /tổ chức ( kể cả đã mua licence ) tích hợp winrar vào phần mềm của họ để phân phối đến người dùng thứ 3.


[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Hỏi đáp]   Re: RarLAB có bán bản quyền WinRAR cho BKIS ? 26/06/2008 03:19:29 (+0700) | #30 | 137727
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Bài gởi: 9353
Đến từ: down under
Offline
[Profile] [PM]
Xin thông báo chung rằng: mặc dù chủ đề này nằm trong box "Tán gẫu" nhưng mục đích tạo nó ra hoàn toàn nghiêm túc. Mọi bài viết mang tính chit chat, lan man, khích bác, bỡn cợt đều được xử lý như một chủ đề kỷ thuật.

Những ai không thích tham gia một cách nghiêm túc, xin vui lòng đừng tham gia để tránh phiền phức.

Cám ơn.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Chuyển đến: 
 Các thành viên đang hiện diện ở đây 
1 Khách

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|