banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Vấn đề về cấu hình router  XML
  [Question]   Vấn đề về cấu hình router 24/06/2008 00:21:16 (+0700) | #1 | 137129
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
Chào cả nhà !

Mình có một vấn đề thắc mắc. Mong các bạn giúp giùm hén.

Giả sử mình có hệ thống mạng intranet gồm HANOI,HCM,DANANG. Cả ba nơi đươc kết nối bằng 3 đường truyền : leaseline , cáp quang, adsl. Các thiết bị kết nối là router của cisco. HANOI là nơi chứa chương trình. Cho mình hỏi phải cấu hình trên router thề nào để khi chạy chương trình hoặc truy câp internet tại HCM , DANANG thì đường leaseline sẽ dùng trước , sau đó tới cáp quang và sau đó tới adsl .

ví dụ : khi user ở HCM gõ vào ip của server chứa ct là 10.0.0.1 thì nó sẽ dùng đường leaseline kết nối đến server, nếu leaseline đứt thì dùng cáp quang , nếu cáp quang đứt thì tới thằng adsl.

Khi user truy cập trên trình duyệt ko phải là 10.0.0.1 thì nó sẽ dùng đường adsl .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Vấn đề về cấu hình router 24/06/2008 00:56:46 (+0700) | #2 | 137138
[Avatar]
Mulan
HVA Friend

Joined: 01/02/2002 15:09:07
Messages: 274
Location: 127.0.0.1
Offline
[Profile] [PM]
Bạn có thể route với các metric khác nhau.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vấn đề về cấu hình router 25/06/2008 10:54:48 (+0700) | #3 | 137526
[Avatar]
huan_ng
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/03/2005 23:10:38
Messages: 259
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]

vikjava wrote:
Chào cả nhà !

Mình có một vấn đề thắc mắc. Mong các bạn giúp giùm hén.

Giả sử mình có hệ thống mạng intranet gồm HANOI,HCM,DANANG. Cả ba nơi đươc kết nối bằng 3 đường truyền : leaseline , cáp quang, adsl. Các thiết bị kết nối là router của cisco. HANOI là nơi chứa chương trình. Cho mình hỏi phải cấu hình trên router thề nào để khi chạy chương trình hoặc truy câp internet tại HCM , DANANG thì đường leaseline sẽ dùng trước , sau đó tới cáp quang và sau đó tới adsl .

ví dụ : khi user ở HCM gõ vào ip của server chứa ct là 10.0.0.1 thì nó sẽ dùng đường leaseline kết nối đến server, nếu leaseline đứt thì dùng cáp quang , nếu cáp quang đứt thì tới thằng adsl.

Khi user truy cập trên trình duyệt ko phải là 10.0.0.1 thì nó sẽ dùng đường adsl . 


Vấn đề vikjava đặt ra quá cao siêu.

Xin hỏi capacity leased line của bạn là bi nhiêu? cáp quang ở đây là dùng service nào của ISP vậy?

Trong ví dụ của bạn tôi liên tưởng đến vấn đề load balancing là giải pháp. Mong 4rum chỉ giáo thêm.
Not much but not nothing
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|